Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. Zbog svoje nadmorske visine i prirodnog okruženja ima i karakteristike vazdušne banje. Termalne vode Višegradske banje imaju karakteristike radioaktivne karbonatne homeoterme, temperature 34os. Osnovna ljekovita svojstva potiču od njene radioaktivnisti , čiji je nosilac radon i njegovi produkti raspadanja. Po radioaktivnosti Višegradska banja je na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini , a na drugom mjestu u bivšoj Jugoslaviji. Stepen radijacije je terapijski optimalan, bez mogućnosti kumulacije i eventualnih neželjenih efekata. Radon smanjuje bol, podiže opštu otpornost organizma, povoljno djeluje na neke endokrine žlijezde, respiratorne i alergijske bolesti. Vode Višegradske banje koriste se za prevenciju i liječenje svih starosnih grupa.
Voda se koristi za liječenje reumatskih bolesti, neuroloških stanja, ortopedskih bolesti i deformiteta, ginekoloških oboljenja, oboljenja disajnih puteva, gerijatrijskih oboljenja. Nosilac razvoja turizma u Višegradskoj banji je hotel i rehabilitacioni centar „Vilina vlas“. Smješten je u okruženju borove šume. To je hotel sa 3*, raspolaže sa 160 ležajeva, sa dva restorana ukupnog kapaciteta 370 mjesta. Hotel posjeduje zatvoreni bazen sa termomineralnom vodom i dobro opremljen medicinski blok gdje se primjeljuju razne kupke, elektroterapije, parafin, vodene masaže idr.


This entry was posted on 01:51 and is filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 komentari:Razmena Banera - www.vojvodinacafe.com